کلیه شرایط و ضوابط آزمون در آگهی آزمون درج گردیده است


آگهی آزمون را می‌توانید از اینجا دانلود کنید


خلاصه شرایط و ضوابط آزمون و مفاد آزمون را از اینجا دانلود کنید